Notícies

L’Assemblea General del COVB ratifica les actuacions de la Junta de Govern i l’autoritza per emprendre accions legals

10 de Setembre de 2018

La Junta de Govern va detectar un problema financer greu arran d’una visita d’Hisenda a la seu col·legial el passat més de juliol. Els col·legiats i col·legiades ratifiquen les accions de la Junta de Govern i aproven donar suport a les accions legals per a la defensa dels interessos i el patrimoni del COVB, així com el rescabalament dels danys i perjudicis.

Llegir més >

Es poden deprimir els animals de companyia després de les vacances?

05 de Setembre de 2018

Els gossos no entenen les diferències entre temps de vacances i temps de rutines i obligacions. Per això, no saben gestionar el final de les vacances i poden caure en una depressió. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha elaborat una sèrie de recomanacions amb l'objectiu de facilitar el retorn de les vacances als animals de companyia i els seus propietaris.

Llegir més >

El Consell actualitza la Cartilla Sanitària per incorporar dades del Passaport veterinari

07 de Agost de 2018

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha actualitzat la Cartilla Sanitària dels animals de companyia per incorporar les dades del Passaport veterinari. La nova Cartilla Sanitaria del Consell, que es distribuirà progressivament a tots els centres veterinaris, és una eina important per al control de la salut i ara també permetrà consignar l’origen de les mascotes.

Llegir més >

El COVB convoca les beques i ajuts per als col·legiats amb un import global de 18.000 euros

08 de Agost de 2018

La Junta de COVB ha convocat els ajuts per a les despeses d’inscripció a cursos i congressos de veterinària realitzats el 2017 i les Beques Ramon Turró per a la formació en els sectors de veterinària a l’exterior el 2018. L’import global dels ajuts i les beques és de 18.000 euros, destinats als recent graduats o professionals en situació d’atur.

Llegir més >

La placa amb codi QR per a la identificació de les mascotes ara s’envia activada

07 de Agost de 2018

L’alta a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) incorpora una placa amb codi QR per al collar de la mascota que, a partir d’ara, s’envia activada per facilitar-ne l’ús. La nova placa agilitza la identificació de la mascota en cas de pèrdua, així com el contacte amb la persona propietària.

Llegir més >