Notícies

Ja us podeu descarregar el certificat de les quotes per a la declaració de la renda 2019

01 de Abril de 2020

Ja ha començat la campanya de la declaració de la renda 2019 i per això des del COVB us recordem que ja us podeu descarregar el certificat de la renda, a la nostra web.

Llegir més >

Declaració responsable per als treballadors i treballadores per compte aliè exceptuats de l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020

01 de Abril de 2020

En desenvolupament del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, pel que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Llegir més >

Activitats veterinàries considerades essencials al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març

31 de Març de 2020

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) adreça als seus col·legiats i col·legiades alguns aclariments referents a les activitats veterinàries considerades essencials en el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Llegir més >

Modificació en les instruccions de presa de mostres en entrades intracomunitàries d’animals de l’espècie porcina a Catalunya

31 de Març de 2020

La Generalitat de Catalunya informa que, a causa de l’actual situació d’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, decretat pel Reial Decret 463/2020, es modifiquen determinades pautes de presa de mostres pels moviments d’entrada intracomunitari de l’espècie porcina.

Llegir més >