Un centre no veterinari deixa d’oferir teràpies naturals i alternatives per animals després de dos requeriments del COVB


13 de Novembre de 2019

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) va iniciar, fa poques setmanes, l’enviament de requeriments de cessació d’activitat a centres i persones sense titulació veterinària que estarien envaint competències i realitzant actuacions pròpies dels professionals veterinaris mitjançant les denominades teràpies alternatives o naturals.

Un dels centres requerits, que anunciava diagnosis, interpretació de símptomes i aplicació de tractaments, ja ha comunicat formalment la cessació completa d’aquests serveis, després de dos requeriments per part del Col·legi. Prometia, entre d’altres, l’extinció quasi al 100% de conductes no desitjades en una setmana i mitja o la cura de síndromes d’immunodeficiència, millorant en un 95% el sistema immunològic.

Fidel al ferm compromís de lluitar contra l’intrusisme, garantir el bon exercici de la professió i assegurar la salvaguarda del benestar dels animals, el COVB vol vetllar de manera estricta perquè persones sense la corresponent titulació no puguin realitzar actuacions pròpies dels professionals veterinaris, amb els riscos que això suposa per a la salut animal.

Des del Col·legi es recorda que, segons la llei, la professió veterinària “és l’única competent per prevenir, diagnosticar, curar o tractar malalties en animals, fins i tot les conductuals” i, per això, s’està requerint a aquests centres i professionals que cessin en l’oferiment i execució d’aquestes pràctiques. En cas contrari, el COVB els adverteix que, davant d’aquesta intromissió il·legítima, s’iniciaran les accions legals oportunes en defensa de la protecció animal i del col·lectiu veterinari.