Últims dies perquè sigui obligatòria l'expedició del passaport de les mascotes a nom d'una persona física


14 de Octubre de 2016

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) recorda que actualment el Passaport dels Animals de Companyia s’ha de tramitar sempre a nom de la persona física propietària de la mascota. Aquest requeriment que canvia el procediment de tramitació del passaport de les mascotes per al moviment dins de la UE serà obligatori a partir del 15 d’octubre.

La nova situació es produeix a ran d’una consulta traslladada a la Generalitat de Catalunya, a través de la qual confirma que per als moviments dins la UE, la propietat de les mascotes ha de ser una persona física, tal com estableix la normativa comunitària (Reglament de la UE, núm. 576/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de juny de 2013, i el Reglament d’execució UE, núm. 577/2013 de la Comissió del 28 de juny de 2013).

Amb l’objectiu d’adaptar els criteris d'expedició del Passaport dels Animals de Companyia a la normativa, el CCVC ha establert un nou procediment per garantir la titularitat física de les mascotes i així poder atendre les diverses situacions.

Per una banda, si l'animal de companyia ja porta un xip inscrit a nom d’una persona jurídica, però, ara el seu usuari necessita un passaport. En aquest cas el veterinari ha d'expedir el passaport a nom del usuari (posseïdor). Per una altra banda, es poden fer les dues coses en el mateix moment, implantació i registre del xip i expedició del passaport. El xip es registrarà a nom del seu propietari, la persona jurídica, i el passaport s'expedirà a nom del seu usuari (posseïdor).

Aquests criteris són aplicables als microxips de les mascotes registrades a nom de qualsevol persona jurídica. Però, com que el passaport ha d'estar expedit a nom d'una persona física, el passaport s'haurà d'expedir sempre a nom del posseïdor que tingui la mascota en aquell moment. En tots els casos, si en el futur canvia l’usuari posseïdor, caldrà fer un nou passaport.