Sessió informativa sobre la detecció de triquines en carn de caça silvestre


14 de Octubre de 2016

L’Agència de Salut pública de Catalunya (ASPCAT), el Departament de Salut del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (ASPCAT) i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) organitzen una sessió informativa sobre la detecció de triquines en carn de caça silvestre que tindrà lloc a la seu del COVB el proper 20 d’octubre a les 19 hores.

La sessió, destinada als veterinaris que realitzen proves de detecció de triquina i als veterinaris interessats, té com a objectiu informar als veterinaris clínics del marc legal vigent en el control oficial de triquines en carn de caça silvestre, aprofundir en la tècnica analítica i informar del circuit de comunicació quan es detecten casos positius. A més, es pretén sensibilitzar i informar sobre el risc de la triquinosi en la situació actual, així com conèixer els controls que es fan en la carn de caça i el circuit de comunicació de casos de triquina.

La sessió, que és d’accés gratuït als veterinaris interessats, també aprofundirà en les tècniques d’anàlisi i detecció de triquines en carn de caça silvestre i plantejarà la col·laboració entre l’ASPCAT i el CCVC. Per assistir-hi cal confirmar l’assistència a depformacio@covb.cat o bé per telèfon al 932112466 (ext. 3 Marta Palau). 

La triquinosi, una malaltia zoonòtica present arreu del món

L’agent causal de la triquinosi és qualsevol espècie del gènere Trichinella, que es desenvolupa en el cos de moltes espècies animals que són hostes del paràsit, majoritàriament mamífers, inclosa l’espècie humana. L’increment de la prevalença d’aquesta parasitosi en senglars en els darrers anys fa necessari recordar els mecanismes de comunicació entre els veterinaris clínics que realitzin determinacions de triquines i les administracions implicades.

La prevenció d’aquesta malaltia es basa tant en les condicions de bioseguretat en la cria i l’engreix dels animals com en el control adequat dels senglars abatuts en caceres destinats al consum humà.