Reorganització de la Junta de Govern i actuacions recents del COVB


22 de Abril de 2019

La Junta de Govern del COVB va informar de la reorganització del funcionament del Col·legi i de les actuacions recents en una reunió oberta als col·legiats i les col·legiades el passat 8 d’abril.

En aquesta reunió es va explicar la renúncia a la presidència de Marta Legido, per motius estrictament personals, i que continuarà com a vocal, amb el compromís de seguir treballant pel funcionament del Col·legi i la professió. En aquest sentit, Ricard Parés, vicepresident de la Junta, exercirà les funcions de la Presidència

La Junta de Govern del COVB actual està formada pel vicepresident Ricard Parés, el secretari Íñigo Lyon, la tresorera Joana Sureda, i els vocals Marta Legido, Santiago Férriz, Anna Romagosa, Jaume Fatjó i Manel Oms i, com a substituta, Sílvia Serdà.

Durant la reunió oberta de la Junta davant els col·legiats i les col·legiades, convocada amb l’objectiu de mantenir la transparència i oferir l’oportunitat de traslladar qualsevol inquietud, es va posar de manifest el compromís inalterable de continuar treballant i realitzant les accions acordades en defensa del prestigi i el patrimoni del COVB.

A la pròxima Assemblea General del COVB, prevista per al mes de juny, la Junta del Col·legi presentarà el tancament de l’exercici 2018 i informarà detalladament de totes les accions realitzades en aquest període.