Relació de comarques on, aquest 2020, les explotacions bovines han de mostrejar tots els animals majors de 24 mesos, dins del programa de vigilància de la Brucel·losi


23 de Gener de 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya estableix que els titulars de les explotacions bovines de reproducció han de realitzar les següents actuacions mínimes per tal de complir amb les obligacions sanitàries establertes: control anual de les malalties sotmeses a programa d’eradicació com la Tuberculosi, control anual a malalties sotmeses a programes de vigilància com la Brucel·losi, comunicació obligatòria dels avortaments als Serveis Veterinaris Oficials (SVO) i ús de vacunes. 

Precisament, en el marc del programa de vigilància de la Brucel·losi bovina, s’estableix que, cada any, determinades comarques han de mostrejar el 100% dels bovins majors de 24 mesos.

Les comarques afectades aquest any 2020 són l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, el Baix Camp, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany i el Vallès Oriental. Es poden consultar en aquest DOCUMENT, juntament amb més detalls de la normativa.