Recomanacions per a una correcta utilització de les mascaretes


22 de Abril de 2020

Fer un ús poc adequat d’aquests elements els fa inútils, de manera que cal tenir presents algunes recomanacions. Així doncs, cal respectar la durabilitat i la possibilitat de reutilització recomanades pel fabricant, cal rentar les que siguin de tela amb aigua a 60 graus després de cada ús, s’han d’evitar les màscares autofiltrants amb vàlvula d’exhalació i també les de determinades professions que permeten la sortida de l’aire sense cap filtratge.

El material gràfic es pot descarregar en dos formats:

•  DINA4: per imprimir i penjar als centre veterinaris. DESCARREGAR.

•  Format quadrat: per compartir a les xarxes socials. DESCARREGAR