11 de juny Convocatòria 218 de la Prova de les Oposicions de Salut Pública


09 de Abril de 2016

Continua el procés de selecció al Cos de Titulats Superiors de Salut Pública núm. 218 (Resolució GAH/822/2016, DOGC de 06.04.2016).

Us comuniquem que a la web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha publicat la nova data de celebració de la 1a prova (qüestionari, preguntes de resposta breu i supòsit pràctic) per al dissabte 11 de juny a les 8.30 hores.

Per si voleu consultar els temaris segons la normativa vigent, només cal que entreu en el link de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:

http://eapc.gencat.cat/ca/seleccio-de-personal/generalitat/processos-en-curs/processos_selectius/conv_218/index.html

A més a més, us recordem que la puntuació global que va obtenir l’últim aspirant en el procés selectiu de la convocatòria anterior ( núm. 185) que va obtenir una plaça, va ser de 18,1720000 punts.