Noves mesures del COVB per impulsar l’accés a un treball digne de la professió veterinària i a noves sortides professionals


03 de Agost de 2017

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona ha aprovat noves mesures per donar resposta als reptes i necessitats que planteja actualment la professió veterinària.

La primera és la reestructuració de la borsa de treball en un nou servei integral d’orientació professional. Un cop s’ha acordat per Junta i ratificat en la darrera assemblea, ja s’ha iniciat el procés per constituir una Comissió Assessora que fixi les bases del nou servei i col·labori per crear un servei útil i eficaç pels col·legiats.

La voluntat del COVB és que tot el procés sigui participatiu. Així ha intensificat els contactes amb diferents entitats i col·lectius, a més a més dels representants dels comitès deontològic i de clíniques de petits animals. De fet, dimecres passat es va mantenir una reunió amb representants de la plataforma Veterinària Digna. Igualment  s’ha contactat amb l’Associació Empresarial de Veterinaris del Sector de la Clínica d’Animals de Companyia, petits i/o Exòtics de Barcelona (AEVB)  però ha declinat assistir-hi.

Així mateix, el Col·legi vetllarà perquè les ofertes de feina publicades s’ajustin als requisits anunciats en la borsa del treball del Col·legi.

Una altra mesura important que reprèn el COVB és la represa dels contactes per establir un diàleg entre els companys i companyes per impulsar la negociació d’un conveni col·lectiu per la clínica d’animals de companyia i l’organització de sessions formatives sobre les condicions laborals i altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional veterinària, a partir de setembre d’enguany. Finalment el COVB impulsarà accions de divulgació entre col·legiats i llicenciats en veterinària per informar de totes les sortides professionals existents, més enllà del treball en centres de petits animals ja que es transforma la borsa de treball en un servei d’orientació professional i d’impuls cap a nous sectors d’exercici.

En definitiva, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona continua amb el seu ferm compromís per impulsar la realització d’un conveni laboral del sector, una històrica demanda dels professionals de la veterinària.