Nova eina veterinària per comunicar irregularitats relacionades amb animals de companyia per protegir-los


22 de Abril de 2019

Treballes en una clínica veterinària i sospites que s’ha comès una infracció en l’adquisició o el maneig d’una mascota? Per facilitar la comunicació, el COVB posa a l’abast dels col·legiats un formulari i unes instruccions per fer arribar possibles irregularitats.

La deontologia professional obliga els veterinaris a informar de les anomalies que detectin i que podrien infringir els drets dels animals, per prevenir o evitar-los patiments o riscos en la seva salut i el seu benestar. Alguns exemples serien la cria incontrolada o no disposar de les vacunes i de la documentació obligatòries.

Per facilitar la notificació d’aquestes situacions, el Comitè de Clíniques del COVB ha dissenyat una eina perquè els veterinaris de Barcelona puguin comunicar sospites d’irregularitats a les clíniques. El formulari va acompanyat d’un document d’instruccions sobre com actuar en aquests casos i com enviar la informació al col·legi. Tots dos documents els ha aprovat la Junta de Govern.

Col·laboració del propietari

Per fer efectiu el tràmit, és imprescindible que el propietari autoritzi el veterinari a utilitzar les dades que ha aportat i signi l’imprès. Només d’aquesta manera el COVB i l’Administració podran realitzar les actuacions oportunes en matèria de protecció, salut i sanitat animals, inclosa la denúncia.

Al document d’instruccions també se subratlla la conveniència de suggerir el propietari que denunciï el cas davant la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat, l’Ajuntament, els Agents Rurals els Mossos d’Esquadra o Seprona.

Formulari per a la comunicació de sospites d’irregularitats o infraccions en l’adquisició d’animals de companyia

Instruccions sobre l’actuació veterinària en l’atenció i detecció d’irregularitats en l'adquisició d'animals de companyia