Nou reglament de la UE sobre controls oficials


02 de Agost de 2017

El Consell i el Parlament Europeu han publicat el nou Reglament d’abast en la Unió Europea que regula els controls oficials amb l’objectiu de potenciar i reforçar el sistema de la UE com a referència internacional en la integració de les normes que afecten a tota la cadena agroalimentària.

Aquest nou reglament,  núm. 2017/625 (derogarà R882 i R854) ha de facilitar una millor prevenció, eliminació o reducció del nivell de risc per a les persones, els animals i els vegetals al llarg de la cadena agroalimentària. Els controls oficials consisteixen en els controls duts a terme per països de la UE per comprovar que les empreses compleixen amb la normativa en relació amb la cadena agroalimentària. Aquestes normes es refereixen a la seguretat i a la qualitat dels aliments i els pinsos, la sanitat vegetal, la sanitat animal i el benestar dels animals. També s’apliquen a productes de la cadena agroalimentària que entren a la UE procedents de tercers països.

Les principals novetats que conté el nou reglament són:

·         Se n'ha ampliat l'abast, de manera que s'hi inclou la cadena agroalimentària;

·         Hi ha més transparència de les activitats de control oficial que duen a terme les autoritats competents, incloent-hi el càlcul de les taxes dels controls oficials;

·         Hi ha normes més específiques per abordar el frau, inclosa l'obligació dels estats membres d'efectuar controls regulars, no programats i en funció del risc;

·         Les sancions econòmiques aplicables a pràctiques fraudulentes han de reflectir el benefici econòmic de l'autor o un percentatge de la xifra de negocis;

·         S'estableixen centres de referència de la Unió Europea per al benestar animal i s’han de crear centres per a l'autenticitat i la integritat de la cadena agroalimentària;

·         Hi ha normes més eficaces sobre l'assistència administrativa i la cooperació entre estats membres en els casos d'incompliments que tinguin una dimensió transfronterera;

·         Un marc comú per als controls d'importació amb freqüències adaptades en funció del risc per a tots els controls d'importació.

·         Els punts de control fronterer (PCF) substitueixen els actuals punts d'inspecció fronterera (PIF), punts d'entrada designats (PED), etc. Tots els PCF han de complir els requisits mínims en relació amb les instal·lacions, els equips, etc.

·         S’utilitza un document sanitari comú d’entrada (DSCE) per a les partides procedents de tercers països.

·         Hi ha un sistema de gestió de la informació (SGICO) per relacionar tots els sistemes informàtics existents (i futurs), com ara TRACIS2, RASFF3 i Europhyt,4 a fi de garantir un intercanvi òptim d'informació entre els estats membres.

El nou RCO entra en vigor als vint dies de la publicació al DOGC del 27 d’abril de 2017, tot i que la majoria de les disposicions sobre l'abast, les definicions, les obligacions de les autoritats competents, el finançament dels controls oficials, l'assistència administrativa, etc. seran aplicables a partir del 14 de desembre de 2019.

Podeu consultar el nou reglament clicant aquí.

També us facilitem el document facilitat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària que conté les preguntes i respostes més habituals sobre el nou reglament.

Per qualsevol aclariment o dubte contacteu amb els serveis del COVB.