Nou procés d'habilitació per a certificar productes d'alimentació animal destinats a l'exportació


07 de Maig de 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) ha realitzat la primera prova per habilitar veterinaris com a agents certificadors dels productes d'alimentació animal destinats a l'exportació. Aquest nou procediment, que amplia les funcions que atorgava l'anterior, és un requisit imprescindible per portar a terme aquestes tasques.

El DARP ha publicat la llista de veterinaris habilitats com a agents certificadors d'atestacions sanitàries de les condicions dels productes d'alimentació animal destinats a l'exportació. Els productes susceptibles de certificació han de procedir d'establiments de Catalunya i queden exclosos aquells aspectes que requereixin controls oficials.

 

Ampliació de funcions

Els professionals habilitats són veterinaris col·legiats i han superat un examen després d'haver completat un curs al portal Ruralcat. El nou procediment amplia les funcions d'aquests agents, que fins ara es limitaven al precintat de la mercaderia. Una altra novetat és que podran emetre atestacions sanitàries per a qualsevol establiment, sense necessitat d'estar vinculats a una empresa.

Amb aquest curs, els veterinaris que ja estaven habilitats poden ampliar l’abast de les seves competències. Els que no ho estaven disposaran de l’habilitació plena des del primer moment. Les empreses que vulguin exportar i requereixin els seus serveis poden consultar la llista dels professionals habilitats, amb les dades de contacte, al web del DARP.

 

Curs d'habilitació de veterinaris (Rural.cat)

Veterinaris/àries habilitats/ades a emetre atestacions sanitàries