Notificació


23 de Gener de 2020

Benvolguts/des  Companys/es, Per la present, us comuniquem la decisió de la Junta de Govern del COVB de dissoldre i liquidar la companyia ASSESSORIA FISCAL VETERINARIA, S.L.U. (en endavant “AFV”), a partir del proper 1 de febrer de 2020, moment en el que el Col·legi absorbirà l’activitat d’AFV.

Aquesta societat mercantil en la que el Col·legi és el soci únic, s’ha ocupat durant anys de distribuir el material d’ús exclusiu veterinari a les persones col·legiades que, com sabeu té un sistema de traçabilitat per evitar usos indeguts i només es lliura  als professionals.

La Junta de Govern ha pres aquesta decisió per una major transparència i retornar el control del  patrimoni i del funcionament d’aquesta societat a l’Assemblea de persones col·legiades,, òrgan sobirà del Col·legi.

Per tant, el COVB continuarà atenent-vos i emetrà les factures corresponents. L’equip que regularment us ha atès fins ara, tant des d’un punt de vista d’atenció al col·legiat, com administratiu i logístic, continuarà trobant-se a la vostra disposició des del COVB.

Podeu continuar adreçant-vos al correu electrònic de contacte del COVB covb@covb.cat, i us informem als efectes oportuns de les seves dades:

 

COL·LEGI OFICIAL VETERINARIS BARCELONA

NIF Q 0871001D

Av. República Argentina 25

08023 Barcelona

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol comentari que preciseu, i aprofitem per a saludar-vos ben atentament.