Les noves altes de l’AIAC reben placa amb codi QR per la identificació dels animals i els clients ja registrats l’obtenen demanant duplicat de la targeta


23 de Juny de 2016

L’Arxiu de Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) posa a disposició dels seus usuaris una placa amb codi QR per penjar-la al collar de l’animal i agilitzar-ne la identificació en cas de pèrdua. Les noves altes la rebran gratuïtament tan bon punt finalitzin els tràmits mentre que els clients que ja tenen els seus animals registrats l’obtindran sol·licitant un duplicat de la targeta AIAC, a través de la web, amb un cost de tres euros i fent-ho arribar els documents a l’AIAC per correu postal o personalment.

Aquesta placa amb codi QR entra en funcionament aquest mes de juny i s’ha de penjar al collar de l’animal per facilitar-ne la identificació i les dades de contacte amb la seva família a través del telèfon mòbil.

En les noves altes, la placa amb codi QR es lliura a casa del responsable de l’animal junt amb la carta de les dades identificadores que consten a l’AIAC, tot i que per activar el codi QR caldrà una segona visita a la clínica veterinària.

Els clients que ja tenen els seus animals registrats i que desitgin obtenir la placa amb el codi QR, hauran de sol·licitar un duplicat de la targeta de identificació AIAC, a través de la pàgina web, amb un cost de tres euros, i fer arribar la documentació a l’AIAC per correu postal o personalment.

La placa amb codi QR identificadora respon a la voluntat de l’AIAC de millorar l’atenció als propietaris d’animals de companyia alhora que compleix la Llei de protecció dels animals, que estableix l’obligatorietat que gossos, gats i fures duguin un element identificador al collar en què hi consti el nom de l'animal i les dades del propietari.

La posada en funcionament d’aquest nou servei de l’AIAC té el suport d’una campanya publicitària a TV3 i Catalunya Ràdio, en horari de màxima audiència, que també informa de serveis de l’AIAC com ara la ràpida recuperació d’animals o la gestió de passaports.

document adjunt
Sol·licitud de duplicat de targeta