La Unió Europea actualitza la normativa de medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos


11 de Gener de 2019

La Unió Europea ha publicat els nous reglaments sobre medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos, d'aplicació a partir del 28 de gener de 2022, i que substitueixen la normativa anterior sobre els mateixos àmbits d’actuació.

El nou Reglament sobre medicaments veterinaris, estableix les normes relatives a la introducció en el mercat, la fabricació, la importació, l'exportació, el subministrament, la distribució, la farmacovigilància, el control i l'ús dels medicaments veterinaris. L'objectiu és reduir la càrrega administrativa, consolidar el mercat interior i millorar la disponibilitat de medicaments veterinaris, garantint, alhora, la protecció de la salut pública, la sanitat i benestar animal i el medi ambient.

La nova normativa sobre pinsos medicamentosos, aplicable a la barreja homogènia de pinsos i medicaments veterinaris, s'aplicarà a la fabricació, emmagatzematge i transport de pinsos medicamentosos i productes intermedis; a la comercialització, inclosa la importació de tercers països, i l'ús de pinsos medicamentosos i productes intermedis; i, en general, a l'exportació a tercers països.

Aquestes noves normatives, d'aplicació a partir del 28 de gener, substitueixen les anteriors relacionades amb els mateixos àmbits de medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos.

Enllaç a les noves normatives:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:004:TOC