La Junta de Govern del COVB convoca les dues candidatures electorals a una reunió per explorar una solució consensuada a la situació derivada de la suspensió cautelar de les eleccions


16 de Desembre de 2019

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha convocat per aquest dimarts, 17 de desembre, una reunió amb les dues candidatures que concorrien a les eleccions col·legials, que actualment es troben suspeses cautelarment per decisió judicial. La voluntat és explorar possibles vies d’entesa extrajudicial que permetin superar l’actual situació de bloqueig institucional que viu la institució.

La Junta Electoral, òrgan encarregat de vetllar pel compliment de la normativa estatutària en els eleccions col·legials va acordar, després de diversos avisos a una de les candidatures i d’escoltar el Comitè de Deontologia, excloure aquesta candidatura en considerar que la seva campanya havia implicat descrèdit i falta de respecte a altres candidats essent, per tant, contrària a les normes deontològiques.

Aquest fet va portar, primer, a la suspensió de les votacions previstes per al passat 23 de novembre per part de la Junta de Govern, una decisió que es va prendre sense la participació, en cap cas, dels membres d’aquesta que formaven part també de l’altra candidatura presentada. Posteriorment es va produir la suspensió provisional per part del Jutjat del Contenciós-Administratiu, després d’una denúncia presentada per la candidatura exclosa. El COVB ha comparegut en aquest procediment, oposant-se a aquesta impugnació i demanant la inadmissió del recurs per defectes processals en l’escrit d’interposició.

 

La Junta de Govern confia que aquesta reunió entre les dues candidatures, una iniciativa de transparència i d'estímul del diàleg, serveixi per donar solució de manera acordada a la situació atípica que viu avui la institució col·legial.