La Junta de Govern del COVB convida a una alta participació dels col·legiats en l’assemblea del proper 30 de desembre


13 de Desembre de 2019

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) defineix l’assemblea convocada per al proper 30 de desembre com l’espai necessari i més adient perquè els col·legiats i les col·legiades es puguin informar i expressar la seva opinió al voltant dels fets que han rodejat el recent procés electoral del Col·legi, que actualment es troba cautelarment suspès, i dels escenaris immediats que se’n poden derivar.

En aquesta assemblea general ordinària, convocada a les 21h, hi haurà dos punts especialment destacats en l’ordre del dia: l’examen i aprovació, si s’escau, dels pressupostos de la institució per l’exercici 2020 i, precisament, la informació per part de la Junta de Govern relativa a la situació del procés electoral i impugnació. Aquest punt permetrà exposar els fets i resoldre dubtes i qüestions per part dels col·legiats. En conseqüència, s’espera que hi hagi una alta participació dels professionals de la veterinària pertanyents al Col·legi.

Des de la Junta de Govern, a més, es mostra el convenciment que, amb l’exercici de transparència i participació que suposarà aquesta assemblea, quedarà perfectament provada l’actitud de neutralitat, responsabilitat i respecte escrupolós als estatuts col·legials mantinguda durant tot el procés, que ha estat vetllat de manera independent per la Junta Electoral. L’única intervenció pública per part de la Junta de Govern es va produir amb la votació ja suspesa i responent a la necessitat de defensar la seva honorabilitat davant d’algunes acusacions rebudes.

La Junta de Govern recorda igualment que ha donat compliment a tots compromisos assumits en l’assemblea extraordinària de 2018, dels quals ha donat compte a les assemblees ordinàries de desembre de 2018 i de juny de 2019, inclosa la convocatòria d’eleccions nou mesos abans de finalitzar el seu mandat, un cop complerts aquests compromisos.