La Fundació Galatea realitza un estudi sobre les condicions de salut i laborals dels col·lectius sanitaris


30 de Desembre de 2017

La Fundació Galatea i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya han presentat l’estudi “Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya”. Aquest estudi forma part d’un conjunt d’estudis més ampli que pretén radiografiar tots els col·lectius sanitaris de Catalunya, inclòs el veterinari.

Durant l’acte, realitzat el 27 de novembre i presentat per la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, es va donar a conèixer aquest estudi transversal que aporta informació sobre les condicions de salut i treball dels professionals d’infermeria, els hàbits de vida i quin us fan dels serveis sanitaris. La responsable del grup d’investigació de la Fundació Galatea, Lucia Baranda, va desglossar els resultats d’una enquesta realitzada a 2.258 infermeres i infermers d’un total de 42.391 professionals de infermeria col·legiats a Catalunya.

El representant de la Fundació Galatea, Toni Calvo, va explicar que aquest mateix estudi s’ha realitzat en altres col·lectius sanitaris, com ara: metges, farmacèutics o psicòlegs; i que aquest treball permet reflexionar sobre quins són els àmbits de millora que es poden implementar en els diferents col·lectius. L’acte es va completar amb la xerrada que va oferir la infermera i gerent de l’Hospital d’Inca (Mallorca), Soledad Gallardo, dedicada a les condicions de treball de les infermeres i les possibilitats de millora.

Una comissió del COVB, juntament amb la Fundació Galatea, està ultimant l’enquesta que recollirà les dades sobre el col·lectiu veterinari. Quan arribi el moment, serà molt important la màxima participació per tenir una radiografia el més real possible de les condicions de salut i laborals del col·lectiu veterinari.