L’EFSA proposa mesures preventives i correctores davant els riscos més comuns durant la matança d’aus de corral


21 de Novembre de 2019

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat, amb data 13 de novembre, dues opinions científiques relacionades amb el benestar animal de les aus de corral durant el sacrifici. Aquests documents donen una visió general de tot el procés, des de l'arribada i la descàrrega d'aus, fins a la seva mort. Identifica diversos riscos que generen problemes de benestar, com ara dolor, set, fam o moviment restringit, i proposa mesures preventives i correctores, quan sigui possible.

La majoria dels perills tenen el seu origen en el personal i són, per exemple, la manca de formació i personal qualificat. Els consells de l'EFSA posen de manifest la importància que el personal estigui format adequadament en les diferents fases del procés i per a una clara identificació de rols i responsabilitats.

Aquestes dues opinions publicades relatives a les aus donaran pas, l’any 2020, a documents similars relatius als porcs (març), el bestiar (juny) i altres espècies (desembre). Totes les opinions es basen en els últims coneixements científics disponibles i s’estan desenvolupant en consulta amb experts en benestar animal dels Estats membres de la Unió Europea.

 

Els documents es poden consultar a continuació:

Sacrifici d’animals: aus de corral

Mort per altres propòsits diferents al sacrifici: aus de corral