L’Assemblea General Ordinària del COVB aprova la gestió econòmica i d’activitats del 2017


30 de Juny de 2018

L’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) es va celebrar el passat 20 de juny de 2018 amb l’objectiu principal de tancar l’exercici 2017 i fer balanç de la feina feta durant el primer semestre d’aquest any.

Durant l’assemblea es van presentar els informes de la Junta de Govern del COVB, els quals destacaven que s’està donant resposta a les inquietuds de la professió a través de les sessions informatives, cursos i ponències per a tractar temes d’interès general, que afecten al conjunt de la ciutadania, però, també, especialitzats, d’interès per al col·lectiu veterinari.

Entre els reptes assolits i abordats durant el 2017, es van destacar: les noves altes de societats professionals i l’increment de les denúncies per intrusisme professional; el manteniment del nombre d’activitats de formació i de la qualitat i interès dels temes abordats. També es van destacar les activitats organitzades per fer difusió de la importància de la veterinària i el paper dels professionals veterinaris i el creixement constant de la comunitat veterinària i la seva incidència en els diferents àmbits d’actuació.

Actuacions destacades del COVB

Durant l’assemblea, el president del COVB, Josep A. Gómez, també ha destacat les principals actuacions realitzades en els sis primers mesos del 2018, marcat per la celebració del Congrés Mundial de Veterinària, celebrat a Barcelona els dies 6, 7 i 8 de maig, amb el lema "Tenir cura dels animals és tenir cura del planeta". L’activitat col·legial no es va aturar, i una de les actuacions destacades ha estat el reforçament del servei d’assessorament per a col·legiats i centres veterinaris.

A principis d’any també es va realitzar una enquesta sobre formació, per prioritzar les preferències formatives veterinàries dels col·legiats. En part, com a resultat d’aquesta enquesta, es va organitzar un curs sobre nuclis zoològics, amb el suport de la Generalitat i la UAB, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. A més, el COVB va impulsar i acollit la primera Jornada Veterinària i Salut Pública, dedicada als ‘Gats ferals i les colònies urbanes’. Aquest és un tema que promou el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, a través del programa Gif-vet, Gestió Integral Felina Veterinària.

Aquest any s’han reprès els convenis amb els ajuntaments, amb un acord amb el del Prat de Llobregat per fomentar la identificació de mascotes. Fa pocs dies s’ha presentat una guia pràctica sobre medicaments veterinaris. A més, s’ha establert un acord exclusiu amb Lant Advocats per informar i oferir un servei d’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades. I, finalment, també s’ha obert la convocatòria del primer Premi COVB per al reconeixement de la qualitat veterinària.