L’Assemblea General del COVB ratifica les actuacions de la Junta de Govern i l’autoritza per emprendre accions legals


10 de Setembre de 2018

La Junta de Govern va detectar un problema financer greu arran d’una visita d’Hisenda a la seu col·legial el passat més de juliol. Els col·legiats i col·legiades ratifiquen les accions de la Junta de Govern i aproven donar suport a les accions legals per a la defensa dels interessos i el patrimoni del COVB, així com el rescabalament dels danys i perjudicis.

L’Assemblea General del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), convocada en sessió extraordinària el dijous 6 de setembre, ha decidit ratificar les actuacions de la Junta de Govern i emprendre accions legals contra l’ex-president i l’ex-tresorer de la Junta de Govern, després d’haver descobert l’existència de “factures falses” arran d’una visita d’Hisenda a la seu Col·legial el passat mes de juliol.

Els col·legiats i col·legiades, que van omplir la sala d’actes del COVB, reunits fins a la una de la matinada, van aprovar en votacions majoritàries: regularitzar la situació econòmica amb hisenda; ratificar el cessament del president i tresorer; ratificar els nous càrrecs de la Junta de Govern; donar suport a les accions legals per a la defensa dels interessos i patrimoni del COCV, així com el rescabalament dels danys i perjudicis; i declarar nuls els acords de l’Assemblea d’aprovació dels pressupostos i les corresponents liquidacions dels exercicis 2012 a 2017.

Membres de la Junta de Govern del COVB van detectar un problema financer greu arran d’una visita d’Hisenda a la seu col·legial el passat més de juliol. Com a conseqüència de la visita d’Hisenda, aquesta reclama el pagament d’IVA i l’Impost de Societats per un import total de 110.287 euros, corresponent a diferents factures realitzades durant els exercicis 2014, 2015 i 2016.

Quan la Junta de Govern va conèixer la situació va prendre la decisió de cessar de manera urgent al president i el tresorer del Col·legi, nomenar nous càrrecs, iniciar un procés d’investigació amb objectius principals de conèixer l’abast del problema, esbrinar quins mecanismes de control han pogut fallar, activar un pla d’acció i posar la situació en coneixent dels col·legiats i les autoritats.

La Junta de Govern del COVB va comunicar la situació el 31 de juliol a tots els col·legiats, i va decidir convocar l’Assemblea General Extraordinària, celebrada dijous 6 al vespre, amb els objectius d’informar de la situació, proposar una regularització voluntària del reclam d’Hisenda, ratificar el cessament de l’ex-president i ex-tresorer del Col·legi, proposar acords sobre possibles accions legals, informar de les actuacions realitzades per part de la nova Junta de Govern, declarar nuls els acords d’aprovació dels pressupostos del Col·legi dels últims exercicis.

La Junta de Govern ha assegurat davant l’Assemblea General Extraordinària del COVB que aquestes actuacions no suposaran cap derrama extraordinària, i ha demanat als col·legiats i col·legiades confiança per reconduir els processos de gestió i control col·legials. Al mateix temps, ha demanat el suport necessari per aclarir i depurar responsabilitats, així com per poder prendre totes les accions possibles per restituir el mal que s’ha fet al col·legi i al col·lectiu professional.