L’Assemblea General del COVB aprova els pressupostos per al 2019


28 de Desembre de 2018

El COVB va celebrar l’Assemblea General en sessió Ordinària i Extraordinària el passat 18 de desembre. En aquesta reunió, que va comptar amb una assistència d’unes trenta persones col·legiades, es va aprovar el pressupost del Col·legi i d’Assessoria Fiscal Veterinària SL per al 2019, el qual es pot consultar a la Secretaria del Col·legi.

Durant l’assemblea també es van llegir i aprovar les actes de les reunions de les assemblees generals anteriors: l’Ordinària del 20 de juny del 2018, en què es va tancar l’exercici anterior; i l’Extraordinària del 6 de setembre. A més, es va informar de les gestions realitzades per la Junta de Govern del COVB des del passat mes de setembre en compliment dels acords i propostes d’actuació de l’Assemblea 

·         Inici d’accions legals contra l’expresident i extresorer del COVB.

·         Revisió i controls interns dels contractes, les factures, els proveïdors i les qüestions econòmiques del Col·legi.

·         Legalització de la situació fiscal del COVB - AFV. A tal efecte, s’han satisfet un total de 158.202,20 euros en concepte de regularització i recàrrecs, desglossats de la següent manera:

          o   Regularització IVA i Impost de Societats per les factures del COVB - AFV per obres i reparacions del 2014 al 2016: 90.275,63 euros, i recàrrecs per un import de 21.116,28 euros.

          o   Regularització de l’Impost de Societats per l’amortització de factures per obres i reparacions d’exercicis anteriors al 2014: 36.080,65 euros, i recàrrecs per un import de 10.729,64 euros.

·         Resolució dels contractes de prestació de serveis de gestoria laboral i fiscal amb la Gestoria Fàbrega i d’auditoria amb Proaudit, SL.

·         Contractació, seguint un procés intern de control de la Gestoria Sellarès, per la gestió laboral i fiscal, i de l’empresa Audria Auditoria, SLP, per les auditories del COVB-AFV.

·         Nou projecte de formació continuada veterinària amb l’empresa Aguiló Gràfic, SL.