Informació d’interès sobre la cobertura de “Protecció Vida Digital” de la pòlissa d'assegurances contractada amb AMA


12 de Juliol de 2019

Com saps, cada vegada són més freqüents els atacs al bon nom i reputació professional de companys per part de clients i d’altres persones i col·lectius, atacs que majoritàriament es produeixen mitjançant les xarxes socials i de les quals es molt difícil poder defensar-se, malgrat que les acusacions no siguin certes, doncs aquestes es fan de forma anònima o bé el veterinari no sap com s’ha de fer per posar fi a la campanya de desprestigi.

Davant les reiterades consultes que se’ns fan als Col·legis sobre aquesta qüestió, hem cregut oportú comunicar-vos que la Pòlissa Col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional (RCP) contractada amb A.M.A. pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España, i de la que alguns col·legiats en sou assegurats, entre d’altres  cobertures ofereix la següent:

(Són objecte de cobertura d'aquesta assegurança les garanties que s'indiquen a continuació:)

7. PROTECCIÓ VIDA DIGITAL:

A.M.A. cobrirà les despeses i facilitarà als assegurats un servei de Protecció de Vida Digital que permeti la possibilitat de cancel·lar o modificar la informació que, relativa a la integritat personal i professional de l'assegurat, pugui aparèixer a Internet.

L'assegurat haurà d'indicar la informació que es desitja modificar o cancel·lar, sent la mateixa estudiada per l'assegurador o per qui aquest designi per a la prestació del servei, notificant a l'assegurat les gestions que es realitzaran i la viabilitat de les mateixes.

Així doncs, en el cas que pateixis aquests atacs o campanyes contra la teva reputació professional a les xarxes o a través d’internet, hauries de posar-te en contacte amb A.M.A. (mitjançant el correu electrònicmmadrigal@amaseguros.com o al telèfon 91 343 47 19) a l’objecte de informar dels fets i per que, previ l’estudi que hagin de fer de les dades i documentació que els facilitis, iniciïn les gestions oportunes per modificar o cancel·lar la informació que apareix a les xarxes o a internet i que afecti al teu prestigi professional.

També aprofito la ocasió per recordar-te que disposes del serveis jurídics del Col·legi per donar-te assessorament sobre aquests assumptes i, en general, per tots aquells casos de litigi derivats de l’exercici de la professió, amb l’acord previ de la Junta de Govern i en els termes previstos als Estatuts del Col·legi. 

Confiant que aquesta informació et pugui ser d’utilitat, cordialment,

Vicepresident COVB
Barcelona, 12 de juliol del 2019