Exposició pública de l’esborrany sobre els ajuts per a les proves diagnòstiques dedicades a la tuberculosis bovina


18 de Juny de 2016

El Servei de prevenció en Salut Animal de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia informa de l’elaboració de l’esborrany de l’Ordre per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosis bovina.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha obert un període de consulta entre el col·lectiu professional perquè es puguin fer aportacions a l’esborrany dels ajuts. Qualsevol observació o consulta sobre la nova ordre que s’està preparant cal fer-la arribar a la bústia (taules.sectorials.daam@gencat.cat) fins al proper 7 de juny (inclòs). Esborrany d’Ordre per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosis bovina.

 

 

 

 

Descarregar Adjunt