Entra en funcionament la placa QR per facilitar la recuperació d'animals


15 de Juny de 2016

Una placa amb codi QR és la nova eina que complementa i amplia els serveis l’AIAC i que es posa en funcionament aquest mes de juny. Al final d’aquesta nota informativa trobareu l’accés a l’anunci de publicitat sobre el nou servei, així com al manual per a l’activació de codis.

La nova placa amb codi QR s’ha de penjar al collar de l’animal, de manera que facilita el contacte ràpid i directe amb la seva família a través del telèfon mòbil. La placa amb codi QR es lliurarà a casa del responsable de l’animal, conjuntament amb la carta de les dades identificadores que consten quan es realitza l’alta a l’AIAC. Per activar el codi QR però, caldrà una segona visita a la clínica veterinària.

Aquest és un servei complementari i gratuït per a les noves altes a l’AIAC. L’ús i activació del codi QR és totalment voluntari i no implica cap modificació o alteració de les dades que consten a l’AIAC. La nova placa identificadora respon a la voluntat de millorar l’atenció als propietaris d’animals de companyia. I és també una ampliació de la cartera de serveis que actualment ofereix l’AIAC.

Així mateix es dóna compliment al desplegament de la Llei de protecció dels animals, que assenyala l’obligatorietat de que els gossos, els gats i les fures han de dur una placa identificadora, o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, d'una manera permanent quan van pels espais o les vies públiques, i en què ha de constar el nom de l'animal i les dades de la persona posseïdora o propietària.

Campanya de difusió a televisió i ràdio

La posada en funcionament d’aquest nou servei de l’AIAC tindrà una gran repercussió als mitjans de comunicació. A partir del dijous, 16 de juny, s’emetrà una campanya de publicitat per TV3 i Catalunya Ràdio en horari de màxima audiència per informar dels serveis de l’AIAC, com ara: la recuperació d’animals, la gestió de passaports i la nova placa QR.