Enquesta per copsar la situació laboral dels centres i les clíniques veterinàries


03 de Desembre de 2018

La Unió Sindical Veterinària de Madrid (Usvema) ha preparat una enquesta per copsar la situació dels professionals dels centres i les clíniques veterinàries.

Els sindicats veterinaris i la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE) podrien iniciar ben aviat les negociacions per a l’elaboració d’un conveni col·lectiu per al sector. En aquest context, la Usvema ha preparat una enquesta que, amb el títol “Conveni ideal i línies vermelles”, pretén copsar la situació laboral dels centres i les clíniques veterinàries.

L’enquesta, que és anònima i de participació voluntària, també va ser presentada pel recentment constituït Sindicat de Veterinària - COS durant la seva presentació a la seu del COVB el passat 11 de novembre.

Enllaç directe a l’enquesta