Els veterinaris catalans impulsen el Programa GIF-VET per a la gestió integral felina


25 de Juny de 2019

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ha presentat el Programa i l’Observatori GIF-VET, per a la gestió integral felina, a la seu del COVB el 6 de juny. La presentació s’ha realitzat en el transcurs de la jornada dedicada a “Gats ferals i colònies urbanes, un repte per a la professió”.

Durant la jornada, que ha comptat amb la participació de veterinaris, entitats de protecció, personal de l’administració pública, centres de recuperació de fauna silvestre, estudiants de biociències, s’ha demanat més implicació de les administracions locals perquè es dotin d’eines per a una actuació professional que sigui capaç de fer front a la zoonosi i de garantir la salut pública i el benestar animal.

Des del Consell es constata una creixent preocupació per la quantitat de gats que viuen al carrer i als parcs de pobles i ciutats. Es calcula que només a la capital catalana coexisteixen unes 700 colònies amb més de 9.000 felins. En condicions favorables i sense cap mena de intervenció o control veterinari, la progressió felina de creixement estableix que una sola gata pot tenir una descendència indirecta de més de 1.700 gats i gates en només tres anys.

Els problemes relacionats amb les colònies de gats no controlades són sanitaris, de convivència i per al medi ambient. Per això, s’imposa la necessitat d’establir una gestió global i transversal entre col·lectius afectats, que permeti adoptar mesures per resoldre la problemàtica i, al mateix temps, la vida dels gats en bones condicions de salut i integrats als espais urbans.

 

Garantir la salut pública i el benestar animal

El Consell presenta el Programa i l’Observatori per a la Gestió Integral Felina GIF-VET amb l’objectiu d’oferir una resposta eficaç davant la presencia creixent de gats ferals. Al mateix temps, aquest programa sorgeix davant la necessitat de definir els protocols i les bones pràctiques que garanteixen la salut pública i el benestar animal.

Les accions dels municipis han estat diferents i de diversa utilitat. Les diverses situacions plantejades requereixen actuacions fetes a mida i, al mateix temps, permeten confirmar que no és pot procedir única i exclusivament amb la retirada d’una colònia de gats i el trasllat complet al centre d’acollida.

El programa GIF-VET, impulsat pels veterinaris catalans, neix per promoure un posicionament eficaç respecte al control de la proliferació de gats als nuclis urbans, amb la finalitat de reduir els problemes generats per les colònies de gats urbans mitjançant el mètode CER (captura, esterilització i retorn), per aconseguir arribar al sacrifici zero i la natalitat zero a les colònies de gats urbans.

L’Observatori GIF-VET està format per quatre membres del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya que actuen en representació dels quatre col·legis de veterinaris catalans. A més, també compta amb una persona responsable de la coordinació de les actuacions de l’Observatori:

 

·         Marcar les línies estratègiques de treball sobre la gestió felina i els indicadors relacionats amb els processos i els resultats de les actuacions realitzades per garantir la salut pública i el benestar animal.

·         Recollir dades fefaents i proveir informació real i científica a la administració local, així com fer-ne difusió a la societat.