El salari mínim interprofessional puja fins als 900 euros al mes durant l’any 2019


29 de Gener de 2019

El Govern espanyol ha pujat el salari mínim interprofessional (SMI) dels 735 als 900 euros per a aquest any 2019, una mesura que es calcula que beneficiarà a més d’un milió de treballadors i treballadores.

El salari mínim interprofessional és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, sigui quina sigui la seva feina, edat o sexe, i tant si és un tipus de treball jornaler, fix, temporal o eventual. El passat 27 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per al 2019. Aquest Reial Decret estableix que el salari mínim mensual per al 2019, per a totes les persones treballadors de qualsevol sector, és de 900 euros.

Per tant, el salari mínim anual que ha de percebre qualsevol persona treballadora de qualsevol sector, per jornada completa, ha de ser de 12.600 euros, que es resultat d'aplicar aquest salari mínim a les dotze mensualitats i a les dues pagues extraordinàries. La mateixa norma indica que la revisió del salari mínim no afectarà a l'estructura ni la quantia dels salaris que s'estiguessin rebent, quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual, siguin superiors al salari mínim establert.

Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per al 2019