El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informa de les conseqüències d’un Brexit sense acord per als viatges amb mascotes


01 de Octubre de 2019

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha enviat recentment una comunicació al Consejo de Colegios Veterinarios de España informant de les conseqüències que pot implicar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).

Un Brexit sense acord suposaria que, a partir de l'1 de novembre, aquest país passaria a ser considerat un tercer país a efectes veterinaris, per la qual cosa serien d'aplicació les diferents normatives que regulen els requisits per introduir animals de companyia de països no pertanyents a la UE.

Si la Comissió Europea no es pronuncia en sentit contrari, doncs, a partir del mes de novembre els requisits sanitaris exigits a gossos, gats i fures inclourien identificació amb microxip, vacunació antiràbica, valoració d'anticossos de ràbia i un certificat sanitari emès per l'autoritat competent del Regne Unit.

La informació detallada es pot consultar al WEB del Ministeri.