El Departament de Salut informa de la possibilitat de canviar de farmàcia subministradora


11 de Març de 2019

El COVB, a requeriment del Comitè de Clíniques de Petits Animals, ha consultat la situació en què s’han trobat alguns veterinaris que han formalitzat el tràmit del dipòsit de medicaments amb una farmàcia i tenen problemes en el subministrament d’alguns tipus de medicament, com ara metronidazol endovenós, hormones i alguns quimioteràpics.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat al COVB que hi ha la possibilitat de canviar de farmàcia subministradora, tenint en compte que només es pot tenir una única subministradora i no es pot ampliar per tenir vàries a l’hora. A més, recorda que també existeix la possibilitat de tramitar el dipòsit de medicaments amb un servei de farmàcia d’hospital.