El COVB redefineix la borsa de treball per atendre les necessitats actuals dels veterinaris col·legiats


08 de Juliol de 2017

La Junta de Govern del COVB ha aprovat realitzar una reformulació de la borsa de treball cap a un nou Servei d’Orientació Professional i Borsa de Treball, així com l’obertura d’una Comissió Assessora per definir i impulsar el nou servei.

La transformació de la borsa de treball del COVB respon a la necessitat d’adaptar aquest servei a la normativa vigent i al compromís del Col·legi per atendre, d’una manera més eficient i eficaç, les necessitats que planteja la professió actualment. Aquesta va ser una proposta que es va presentar i aprovar a l’Assemblea General celebrada el passat 28 de juny.

El nou Servei d’Orientació Professional i Borsa de Treball es construirà amb la participació dels col·legiats i col·legiades. Per iniciar el nou projecte s’ha constituït una Comissió Assessora que col·laborarà i farà aportacions amb l’objectiu de posar en funcionament el nou servei i poder-ne fer el seguiment per a posteriors modificacions, ampliacions i millores.

La Junta del COVB enceta aquest nou projecte conscient dels canvis que s’han produït en el mercat laboral, especialment en el sector veterinari, per continuar garantint el desenvolupament professional dels col·legiats i atendre les necessitats que plantegen els professionals de la veterinària.