El COVB posa a disposició de les clíniques veterinàries dos nous models de talonaris de receptes


31 de Juliol de 2019

A partir d’aquest mes d’agost, el COVB posa a disposició de les clíniques veterinàries dos nous models de talonari de receptes, elaborats pel Comitè de Clíniques. Aquests talonaris no són en cap cas d’ús obligat, són una eina d’ús voluntari que es posa a disposició dels professionals, i el seu contingut i format han estat àmpliament debatuts, consensuats i revisats per complir amb la normativa.

Aquests dies s’està enviant una mostra gratuïta de cada talonari a les clíniques per correu postal, acompanyada d’una carta explicativa. Posteriorment es podran adquirir a les oficines del COVB: l’R1 té un preu d’1,21 euros i l’R3 de 3,87 euros, IVA inclòs.

El talonari R3, consta de tres còpies autocopiants: una blanca pel dispensador, una groga per al propietari i una rosa per al veterinari prescriptor. Cal utilitzar-lo sempre que es prescrigui per un centre dispensador i, a més, el veterinari prescriptor haurà de guardar cinc anys la seva còpia, la de color rosa, només en el cas que no porti el registre de sortides mitjançant la història clínica.

L’R1, mentrestant, consta d’un sol full i es pot fer servir quan s’administra al centre un medicament o se cedeix al client la medicació necessària per acabar un tractament prescrit. El document exposa clarament que no serveix per a comprar els medicaments.

Des del COVB es considera molt important recollir l’opinió de les clíniques i, per tant, en la mateixa carta que s’envia aquests dies, se les convida a transmetre al Col·legi quina opinió els mereix aquesta nova eina.