El COVB lluita pel reconeixement del paper dels veterinaris en la salvaguarda de la salut pública


05 de Febrer de 2020

El passat dimecres, 29 de gener, el vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), Ricard Parés, i el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, van mantenir una trobada en què van tractar temes d’interès per a les professions que representen les seves respectives institucions.

Parés i Padrós van abordar diversos aspectes, com ara la importància de reconèixer el paper imprescindible que juguen els professionals de la veterinària en el control de les zoonosis i en la salvaguarda de la salut pública, la necessitat d’explicar al consumidor la vigilància que realitzen els veterinaris sobre la producció dels aliments i també el paper positiu que poden jugar les mascotes en les teràpies de salut humana.

Els representants dels dos col·legis van acordar establir contactes periòdics i explorar possibles vies de col·laboració futures en temes que afectin transversalment els professionals de la medicina i la veterinària.