El COVB estableix un nou acord amb Sellarès Assessors per oferir serveis de consultoria fiscal i laboral a col·legiats i col·legiades


29 de Gener de 2019

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha establert un nou acord amb Sellarès Assessors que inclou uns serveis de consultoria fiscal i laboral per als col·legiats i col·legiades a partir del gener de 2019.

El nou servei de consultoria fiscal i laboral de Sellarès Assessors per al COVB inclou tots els temes necessaris per al desenvolupament i la gestió professional veterinària, com ara:

·         Consultes en matèria fiscal o tributària en relació als impostos de l’IRPF, de l’IVA, de Societats o en relació a l’alta censal d’activitats o de la tarifa de l’Impost sobre activitats econòmiques i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.

·         Les relacions laborals, contractació laboral, modalitats contractuals, extinció i suspensió del contracte de treball, conveni col·lectiu, retribució i salari, seguretat social, IRPF, calendari laboral, jornada de treball, festius, permisos, descansos, i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.

·         El règim general de la seguretat social que afecta als empresaris i als treballadors i el Règim Especial dels Treballadors Autònoms, camp d’aplicació, afiliació, cotització, prestacions de la SS, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, recaptació, i altres temes o qüestions relacionades no mencionades de forma expressa.

Prestació del servei

Les persones interessades hauran de contactar amb l’assessor a través d’un dels canals següents:

·         Per telèfon, al 934674467, en horari d’atenció telefònica dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i preguntant per Ana García (consultoria fiscal) o Javier Moyano (consultoria laboral).

·         Per correu electrònic, a l’adreça fiscal@sellaresga.com (consultoria fiscal) i a l’adreça laboral@sellaresga.com (consultoria laboral). Cal indicar en el tema o assumpte del missatge si es tracta d’una consulta o l’altra i el nom del COVB: “consulta fiscal / laboral COVB”.

Les respostes a les consultes efectuades pels col·legiats i les col·legiades del COVB seran ateses en un termini de 24 a 48 hores, tant si s’han fet per telèfon com per correu electrònic.

Fitxa dels serveis de consultoria fiscal i laboral de Sellarès Assessors