El COVB està adherit al programa Barcelona + Sostenible


13 de Juny de 2018

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona està adherit al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La nostra participació en aquest programa consisteix en elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del nostre sector, amb una proposta d’actuacions que us impliquin, i acompanyar-vos en l’execució.

Volem ressaltar que vosaltres sou els i les protagonistes i principals agents del canvi de la ciutat, promovent actuacions més sostenibles que ens assegurin un futur viable i durador.

Us fem arribar el Pla d’acció que hem elaborat per aquest any des del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i us demanem que us hi adheriu, mitjançant el següent formulari on-line, indicant quines actuacions dureu a terme durant aquest any:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10288

Les dades les rep directament la Secretaria Barcelona + Sostenible, i només heu de guardar els correus electrònics de comprovació que rebreu un cop l’empleneu i envieu.

Els i les col·legiades que us hi adheriu abans del 30 de juny i implementeu alguna/es de les accions que proposem o altres de pròpies, podreu obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2019:

- Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2019.

- Si us cal, obtenció d’una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts Verds de Zona.

Consulteu el Pla d’acció del COVB

Per  a més informació podeu consultar la web del programa Barcelona Comerç + Sostenible

 www.barcelona.cat/bcnsostenible