El COVB envia requeriments de cessació d’activitat a persones i centres no veterinaris que ofereixen teràpies alternatives o naturals per animals


16 de Octubre de 2019

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), fidel al seu ferm compromís de lluitar contra l’intrusisme, garantir el bon exercici de la professió i assegurar la salvaguarda del benestar dels animals, vetlla de manera estricta perquè persones sense la corresponent titulació no puguin realitzar actuacions pròpies dels professionals veterinaris, amb els riscos que això suposa per a la salut animal. És per aquest motiu que el COVB ha iniciat l’enviament de requeriments de cessació a centres i persones que estarien envaint aquestes competències.

Un dels recents requeriments ja ha rebut la resposta positiva del centre en qüestió, que ha comunicat la retirada de la seva publicitat. Anunciava diagnosis, interpretació de símptomes i aplicació de tractaments i prometia, entre d’altres, l’extinció quasi al 100% de conductes no desitjades en una setmana i mitja o la cura de síndromes d’immunodeficiència, millorant en un 95% el sistema immunològic.

En les comunicacions enviades pel COVB s’adverteix que “les denominades medicina alternativa o medicina natural designen determinades pràctiques sanitàries que no estan fonamentades en un mètode científic experimental, no estan regulades, no s’imparteixen en facultats de Veterinària com una docència reglada ni són cap especialitat clínica, motiu pel qual el seu exercici no exigeix l’obtenció prèvia d’una titulació universitària”. S’afegeix, en conseqüència, que “les persones que apliquen aquestes tècniques, si abans practiquen exploracions o reconeixements clínics, diagnosis i decideixen una teràpia determinada, estarien incidint en funcions pròpies de la Veterinària i podrien estar incorrent en un delicte d’intrusisme professional”.

 

Recordant-los que, segons la llei, la professió veterinària “és l’única competent per prevenir, diagnosticar, curar o tractar malalties en animals, fins i tot les conductuals” se’ls requereix, en conseqüència, que cessin en l’oferiment i execució d’aquestes pràctiques. En cas contrari, el COVB els avisa que, davant d’aquesta intromissió il·legítima, s’iniciaran les accions legals oportunes en defensa de la protecció animal i del col·lectiu veterinari.