El COVB defensa el sacrifici zero i rebutja qualsevol iniciativa de sacrifici d’animals en centres d’acollida per raons econòmiques


24 de Desembre de 2019

Un grup polític amb representació a l’Ajuntament de Saragossa ha obert recentment aquest debat, demanant sacrificar els “gossos inadoptables” per solucionar el “problema de despesa que ocasionen”

Des del Col·legi es considera que les mesures més eficaces passen per campanyes de sensibilització o adopció i canvis legislatius autonòmics per lluitar contra l’abandonament animal

Barcelona, 23 de desembre de 2019. El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) rebutja rotundament la proposta llançada per un grup polític amb representació al ple de l’Ajuntament de Saragossa. Aquesta formació ha defensat eliminar la política de sacrifici zero als centres d’acollida d’animals i sacrificar els “gossos inadoptables” per a posar remei al “problema de despesa que ocasionen”. El grup municipal entén, per gossos “inadoptables”, els mestissos, geriàtrics, malalts o de races potencialment perilloses.

A la capital aragonesa, com a Catalunya, ja fa molts anys que s’aplica la política de sacrifici zero als centres d’acollida d’animals abandonats, una política de la qual el COVB n’és un ferm defensor.

El Col·legi considera que, en una societat avançada, el deure de les Administracions públiques és vetllar pel benestar i la vida dels animals. La pràctica de l’eutanasia només està justificada quan existeixi un motiu de salut o de seguretat, cap al propi animal o cap a les persones i animals del seu entorn. I, per això, prendre la decisió de sacrificar animals per raons econòmiques és una iniciativa que allunyaria la nostra societat del caràcter humanitari que sempre l’ha de guiar.

Existeixen, però, altres vies per reduir el nombre d’animals als centres d’acollida, molt més humanes i raonables. Així, per exemple, des del col·lectiu veterinari es valorarien molt positivament iniciatives polítiques per canviar legislacions autonòmiques que comportin mesures fermes i eficaces contra l’abandonament. També serien igualment positives campanyes decidides de sensibilització contra l’abandonament entre la ciutadania i campanyes de foment de l’adopció especialment enfocades a aquells animals amb menys probabilitats d’ésser adoptats.