El COVB convoca el Concurs de dibuix i fotografia Animalart 2018


03 de Desembre de 2018

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) convoca una nova edició del Concurs de dibuix i fotografia Animalart. Hi poden participar col·legiats, familiars i clients dels serveis professionals veterinaris de la demarcació de Barcelona.

El concurs de fotografia, amb una única categoria d’adults, és per a fotografies impreses, en format lliure. El concurs de dibuix, organitzat en tres categories, està obert a la participació de nens i nenes d’entre 4 a 12 anys d’edat, per a treballs de tècnica lliure realitzada sobre un full DIN-A4.

Tots els treballs han d’anar identificats a la part posterior amb el nom i cognoms de l’autor, l’edat i la categoria a la qual concursa, el telèfon i correu electrònic de contacte. En cas de ser parents de veterinaris col·legiats, cal fer constar el nom del col·legiat i el parentiu.

Els treballs participants es poden presentar fins al 31 de desembre a la seu del COVB (de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores) o per correu postal (av. de la República Argentina, 25, 08023 Barcelona).

Per a més informació, cal contactar amb el Departament de Formació del COVB: depformacio@covb.cat o al telèfon al 932112466, ext. 3.

Descarrega el cartell