El COVB celebra l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari i ordinari


08 de Juliol de 2017

El COVB va celebrar l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari i ordinari, per poder donar resposta a les diferents actuacions del Col·legi i tancar l’exercici 2016, el passat dimecres 28 de juny.

La convocatòria de l’Assemblea Extraordinària del COVB va permetre resoldre els nomenaments dels nous membres del Comitè de Deontologia, després d’un procés d’elecció que va finalitzar amb l’aprovació per part de l’assemblea. A més, la convocatòria extraordinària va servir per presentar un informe sobre la situació d’Apropem, el servei de la borsa de treball del Col·legi.

Per altra banda, la convocatòria de l’Assemblea Ordinària del COVB va permetre tancar l’exercici 2016. Per això, a més dels informes de la Junta de Govern que s’hi van exposar, també s’hi va examinar i aprovar la documentació econòmica i d’activitats, així com la gestió financera i pressupostària corresponent al tancament de l’exercici 2016.

Des de la Junta de Govern, el president del COVB, Josep A. Gómez, va explicar que el 2016 ha estat un any en què s’ha continuat treballant per defensar el col·lectiu veterinari, i va recordar que el Col·legi treballa per donar cobertura legal, assessorament i formació als col·legiats i col·legiades, i que aquests gaudeixin del reconeixement que es mereixen com a professionals veterinaris.