Documentació complerta de l'estudi de la infecció amb SARS-CoV-2 en gossos i gats a Catalunya


27 de Maig de 2020

Us adjuntem novament  la documentació actualitzada per participar en l´estudi que  el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els quatre Col·legis de Catalunya, juntament amb IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)), amb qui  volem iniciar un estudi per detectar casos d’infecció amb SARS-CoV-2 en gossos i gats a Catalunya.

L’objectiu de l’estudi és determinar la infecció per SARS-CoV-2 en gossos i gats infectats i/o malalts en el nostre entorn mitjançant RT-PCR de SARS-CoV-2 i detecció d’anticossos en sèrum/plasma.

Necessitem la vostra col·laboració per una acurada recollida de mostres segons la metodologia senyalada.

Veureu que en els documents s´especifica que només es necessita una referència per identificar l´animal i a més s´ha inclós un document de Q&A per resoldre els vostres dubtes i el de consentiment del propietari. 

Moltes gràcies per a vostra col·laboració.

FORMULARI D’AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR EN L'ESTUDI

INFORMACIÓ A ADJUNTAR AMB L´ENVIAMENT DE LA MOSTRA

ESTUDI DE LA INFECCIÓ AMB SARS-COV-2 EN GOSSOS I GATS A CATALUNYA

PREGUNTES I RESPOSTES REFERENTS A L’ESTUDI D’INFECCIÓ AMB SARS-COV-2

CARTA DEL CCVC I DELS QUATRE COL·LEGIS D1 Enter preview mode E CATALUNYA