Deixen de comercialitzar el medicament veterinari VELACTIS per reaccions adverses greus que, en alguns casos, han arribat a significar la mort de les vaques tractades


05 de Juliol de 2016

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha iniciat un procediment d'Alerta Ràpida a la Unió Europea (UE), arran de notificar sospites de reaccions adverses greus després d'administrar el medicament veterinari VELACTIS, incloent en alguns dels casos, la mort de les vaques tractades.

Encara que la major part de les notificacions han tingut lloc a Dinamarca, s'han presentat també casos en altres estats de la UE. A Espanya s'han notificat quatre casos fins aquest moment.

El laboratori titular del medicament (TAC), CEVA Sanitat Animal, n’ha suspès de manera voluntària la comercialització a Espanya.

La situació està sent supervisada per les autoritats reguladores a la UE, i per CEVA Sanitat Animal, de manera que es realitzaran futures comunicacions si es considera apropiat.

Es sol·licita als veterinaris que notifiquin sense demora qualsevol sospita d'efecte advers (SAE), incloent la falta d'eficàcia esperada, observats després de l'ús del Velactis, d'acord amb els procediments de comunicació de SAE habituals establerts en el Sistema Espanyol de Farmacovigilància Veterinària, remetent a l'AEMPS o CEVA.

 


Comunicat AEMPS

 


Comunicat CEVA