Curs per obtenir el títol Director d'instal·lacios de raigs X


11 de Octubre de 2017

Els propers dies 10, 11, 12, 17 i 18 de novembre de 2017 s’impartirà al COVB un curs per obtenir el títol de Director d’instal·lacions de raigs X, que requereix la llei per a totes les persones que presten servei en les instal·lacions de raigs X de diagnòstic veterinari.

El curs l'impartirà l'empresa SC2 Formació (entitat homologada pel CSN segons Resolució de 26 de setembre de 1995) que compta amb un programa de cursos homologats i avalats per una llarga trajectòria.

Adjuntem informació del programa del curs, sol·licitud d’inscripció i recordem que aquesta formació es pot bonificar a través de la Fundació Tripartita (Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007).

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el departament de formació del COVB per telèfon al 93 211 24 66 o envia un correu electrònic a depformacio@covb.cat.

document adjunt
Accedeix al programa