Curs de Director d'Instal·lacions de raigs X durant el proper mes de gener al COVB


10 de Desembre de 2019

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i l'entitat homologada pel Consell de Seguretat Nuclear, SC2, organitzen un curs per a l'obtenció de l'acreditació per dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic. El curs es realitzarà a les instal·lacions del COVB durant quatre sessions en el pròxim mes de gener.

L'objectiu del curs és donar la formació necessària per obtenir l'Acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per a dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic general, segons la legislació sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic, i la normativa vigent sobre l'homologació de cursos o programes de formació per al personal que dirigeixi el funcionament o operi els equips a les instal·lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic i acreditació del personal d'aquestes instal·lacions.

El curs, que té un cost de 370 euros per als col·legiats del COVB (470 euros per a no col·legiats del COVB). La superació del curs dóna accés al títol acreditatiu de director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Veterinari, homologat pel Consell de Seguretat Nuclear i necessari per poder treballar amb raigs X en Veterinària.

El curs s'impartirà a les instal·lacions del COVB els dies 17, 18, 19, 24 i 25 de gener de 2020: el divendres 17 de gener, de 16 a 21.30 hores; el dissabte 18 de gener, de 10 a 14.30 i de 16 a 19 hores; el diumenge 19 de gener, amb pràctiques en un hospital, de 9 a 13 hores o de 15 a 19 hores); el divendres 24 de gener, de 15 a 21.30 hores; el dissabte 25 de gener, de 9 a 14.30 hores; el dissabte 25 de gener, per a l'examen final a les 15.30 hores.

La superació de l'avaluació final comportarà la concessió del diploma d'acreditació sense necessitat de cap tràmit. Per tenir dret a l'examen final, els alumnes inscrits hauran d'assistir a la totalitat de les classes.

Per a més informació i inscripcions:

Departament de Formació del COVB, adreça electrònica depformacio@covb.cat o bé a formacio@covb.cat, telèfon 932112466 (extensió 3).

 

DESCARREGA EL PROGRAMA