Curs d'actualització sobre la tuberculosi bovina a l'Escola Agrària de Manresa el 25 d'octubre


18 de Octubre de 2018

El Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya organitza un nou curs d'actualització sobre la tuberculosi bovina, a l'Escola Agrària de Manresa.

El curs, que compta amb la col·laboració del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-Cresa) i del Ministeri d’Agricultura y Pesca, Alimentació y Medi Ambient, inclou la formació requerida pel Programa Estatal d’Eradicació de la Tuberculosi Bovina per als professionals veterinaris que intervenen en l’execució de les proves de camp de diagnosi.

L’objectiu és mantenir la formació de veterinaris i veterinàries que intervenen en l’execució del Programa d’eradicació de la tuberculosi bovina mitjançant l’actualització de la normativa, el diagnòstic i l’epidemiologia. A més, es pretén debatre els problemes de l’aplicació del Programa d’eradicació en el camp i elaborar propostes de solució i millora.

El curs es realitzarà a l’Edifici FUB - Fundació Universitària del Bages, a Manresa, el dijous 25 d'octubre, de 10 a 14.15 i de 16 a 18.45 hores, amb una durada de 8 hores. Per a més informació i inscripcions cal enviar la següent documentació per correu, a l’adreça electrònica rosarosell@gmail.com:

·         Fitxa d'alumne degudament omplerta i signada digitalment.

·         DNI i tarja sanitària escanejada.

·         Justificant del pagament del curs. 32 euros, al número de compte del BBVA: ES56 0182 4143 2102 0182 9192, indicant el nom, cognoms i el concepte “Tuberculosi”.