Comunicat del Consell i dels Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya relatiu als correbous


08 de Octubre de 2019

El Consell i els Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya han emès aquest dilluns, 7 d’octubre, un comunicat en referència al creixent debat al voltant dels correbous.

La institució que aplega els col·legis oficials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, recorda que totes aquestes són institucions que representen a tots els veterinaris i vetllen per la bona praxi i la deontologia professional en benefici de la ciutadania de Catalunya, sempre amb l’objectiu de defensar la salut i el benestar animal, la salut pública i el medi ambient. S’apunta, a més, que la intervenció dels veterinaris en les festes tradicionals amb bous està regulada per llei i que la seva actuació ha d’evitar sempre el maltractament animal, procurant que en aquestes festes populars se’ls doni un tracte correcte.

Des del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i des dels Col·legis que en formen part es recorda que totes aquestes institucions apleguen un col·lectiu ampli de professionals amb opinions diverses i qualsevol manifestació a favor o en contra relacionada amb els espectacles taurins i bous tradicionals s’ha d’entendre com una opinió purament personal i mai representativa del col·lectiu veterinari.

El comunicat precisa, finalment, que la col·legiació per exercir la professió veterinària és obligatòria en virtut de l'article 3 de la Llei 2/1974 sobre Col·legis Professionals.


Descarregueu el COMUNICAT.