Catalunya, declarada regió oficialment indemne de brucel·losi ovina i caprina


12 de Febrer de 2018

La Comissió Europea (CE) ha reconegut a Aragó i Catalunya com a regions oficialment lliures de brucel·losi ovina i caprina. El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) publica la Decisió d'Execució per la qual se les inclou en el llistat de zones oficialment indemnes d'aquest tipus de brucel·losi.

La decisió s'adopta després de l'avaluació de la documentació presentada per Espanya i les comunitats autònomes per aconseguir aquest reconeixement. Aragó i Catalunya se sumen a Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, La Rioja, Navarra, País Basc, Comunitat Valenciana i les províncies castellanomanxegues d'Albacete, Conca i Guadalajara com a territoris espanyols lliures de brucel·losi ovina i caprina.

La brucel·losi és el nom general de les infeccions causades per espècies del gènere Brucella en els animals o en l'home. El bestiar boví a Espanya es veu afectat principalment per Brucella Abortus i, rarament, per Brucella Melitensis, mentre que el bestiar oví i cabrum és afectat per Brucella Melitensis.

Clínicament la malaltia es caracteritza per la presència d'avortaments, retenció de placenta, orquitis, epididimitis i rarament artritis, amb excreció dels microorganismes en les descàrregues uterines i a la llet. L'allotjament de la malaltia es produeix en bovins, petits remugants, altres espècies domèstiques i silvestres, i humans.

Per a més informació:

http://acsa.gencat.cat/es/detall/noticia/Catalunya-declarada-regio-oficialment-indemne-de-brucellosi-ovina-i-caprina