Alerta de retirada del mercat del medicament veterinari STRESNIL 40 MG/ML


20 de Abril de 2018

El Departament de Medicaments Veterinaris de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una alerta per defecte de qualitat per a la retirada del mercat del medicament veterinari STRESNIL 40 MG/ML Solución Inyectable para Porcino (núm. de reg. 447 ESP).

En concret, es demana la retirada de tots els exemplars del lot PP0239 de l’esmentat medicament, a causa de l'existència del defecte de qualitat consistent en un resultat fora d'especificacions par al contingut del residu àcid gadopentètic que es troba en una concentració superior a la permesa, situació que pot suposar un risc imminent i greu.