Alerta de retirada del mercat del medicament veterinari OVERVAC EC


14 de Abril de 2018

El Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya informa d'una alerta de retirada del mercat del medicament veterinari OVERVAC EC (número de registre 3070 ESP).

L’alerta, amb data del 12 d’abril, ordena la retirada del mercat de tots los exemplars d’aquest medicament. Amb la retirada, cal informar de les unitats presents a les instal·lacions i de la data de retirada per part del laboratori o distribuïdor, a la següent adreça de correu electrònic: medvet.daam@gencat.cat.

· Referència: MVET, 3/2018

· Número d’alerta: VDQ2/2018

· Data: 12/04/2018

· Producte: OVERVAC EC (núm. registre 3070 ESP)

· Responsable del producte: Ovejero

· Descripció del defecte: defecte de qualitat del medicament segons les quals estaria contaminat amb un pestivirus, atès a la recepció de vàries notificacions d’efectes adversos (avortaments).

· Mesura adoptada: retirada del mercat de tots els exemplars.

· Actuacions de les CCAA: supervisió de la retirada del medicament.