10 tasques essencials dels Veterinaris per fer front a la pandèmia del Coronavirus


24 de Març de 2020

L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) informa de les tasques que estan realitzant els Veterinaris per fer front  a la pandèmia del Coronavirus.